Teknisk

ccn rogaland
KLE_8740

Programmering av dekktrykksensor C5

Dekktrykksensor

Programmering av dekktrykk sensor C5

Enkelte Corvetter av generasjonen C4 og alle fra generasjon C5 er levert med lufttrykk sensor i felgene. Dvs. en kan lese av lufttrykk og/ eller at bilen varsler om for høyt/lavt lufttrykk. Hvis man kjøper ny sensor må denne kodes til bilens datahjerne. Under følger en beskrivelse hvordan man utfører dette på Corvette C5:
1. Monter alle fire hjul/ dekk på bilen og dra til alle muttrer med rett moment. La bilen stå på bakken.

2. Skru på tenning til posisjon "On"

3. Trykk "Reset" knappen for å fjerne evnt. feilmeldinger.

4. Trykk på "Option" knappen flere ganger til displayet ikke viser noe.

5. Trykk og hold "Reset" knappen lenger en 10 sek. "Fob traing" viser i display..

6. Trykk på "Option" knappe igjen til "Tire Training" viser.

7. Trykk på "Reset" kanppen til melding:"LEARN L FRONT TIRE" viser.

8. Hold en magnet (eks. gammel bilhøytaler el.) over ventilen for venstre forhjul.

9. Hold manget til hornet lager lyd, først da er programmeringen klar for dette hjulet.

10.Programer de resterende 3 hjul ved å følge instruksjon i panelet i bilen. Rekkefølgen er som følger: Venstre front, høyre front, høyre bak, venstre bak.

For mer informasjon les Corvette Service Manual, side 3-114:Low Tire Pressure Sensing-TPM Sensor Programming. 
nyhetsbrev
Registrering
Nyhetsbrev
ccn rogaland
Bildegalleri

Bildegalleri

ccn rogaland

sponset av:

Megabite as
MECA Car Service
Hove Classic Cars