CCN Rogaland

ccn rogaland
ccn rogaland
img 6816

Medlemsmøte CCN Rogaland tirsdag 27.01 kl. 19:00
 
22.01.2015
 

 
Velkommen til årets første medlemsmøte tirsdag 27. januar kl. 19:00 i lokalene til Hove Plantesalg.

I dette møtet blir det også avholdt årsmøte. Lokalavdelingen har i 2014 blitt ledet av et styre som har bestått av Thorfinn Frøiland, Stein Egil Hana, Svein Egil Ottesen, Ole Gunnar Førland, Asle Møller, Torodd Buer, Sven Magne Skjørestad, Kjetil Kleppe og Terje Kristiansen. Asle Møller ønsker å fratre og styret ønsker å takke Asle for den gode jobben som er utført for lokalavdelingen.

John-Egil Sundvoll har sagt seg villig til å stille på valg som nytt styremedlem fra 2015. Øvrige styremedlemmer stiller til gjenvalg. Det er plass til flere, og hvis det er noen som ønsker å stille som kandidat så er det bare å ta kontakt. Det er også muligheter for benkeforslag. Styret konstituerer seg og fordeler oppgaver i første styremøte etter årsmøtet.

På møtet blir det også en gjennomgang av terminlisten og lokalavdelingens planlagte aktiviteter i 2015.

Vel møtt.

 
 
 
nyhetsbrev
Registrering
Nyhetsbrev
ccn rogaland
Bildegalleri

Bildegalleri

ccn rogaland

sponset av:

Megabite as
MECA Car Service
Hove Classic Cars