CCN Rogaland

g49a6141

Velkommen til årets første medlemsmøte tirsdag 29.januar kl.19:00 i lokalene til Hove Plantesalg.
 
23.01.2019
 
I dette møtet blir det avholdt årsmøte.
 
Lokalavdelingen har i 2018 blitt ledet av et styre som
har bestått av Torodd Buer (leder), Thorfinn Frøiland, Stein Egil Hana, Svein Egil Ottesen,
Ole Gunnar Førland, Sigurd Sviland, Sven Magne Skjørestad, Kjetil Kleppe og Terje Kristiansen.
 
Alle styremedlemmer stiller til gjenvalg. Det er plass til flere og hvis det er noen som ønsker å
stille som kandidat så er det bare å ta kontakt. Det er også mulighet for benkeforslag. Styret
konstituerer seg og fordeler oppgaver i første styremøte etter årsmøtet.
 
På møtet blir det også en gjennomgang av terminlisten og lokalavdelingens planlagte aktiviteter
i 2019.
 
Vel møtt !

 
 
 
 
Registrering
Nyhetsbrev

Bildegalleri

sponset av: